Hieronder vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het gebruik van C-8 in de Mid-Ohio Vallei en de rechtszaken, schikkingen en programma’s die door C-8 zijn ontstaan. Wij hopen dat u deze middelen nuttig vindt, maar dit is slechts het begin! Als u andere vragen of opmerkingen heeft die niet op deze pagina te vinden zijn, stuur een email naar [email protected].

Hoe lang is C-8 al onze maatschappij aan het vergiftigen?

Perfluorooctanoic zuur ( ook bekend als PFOA of C-8) werd al meer dan 50 jaar, sinds 1951, gebruikt door de Washington Works fabriek van DuPont in Parkersburg, West Virginia.

DuPont wist dat het bestanddeel C-8 schadelijk was. Het bedrijf begon in de jaren ‘50 toxicologisch onderzoek te doen op ratten en begon in de jaren ‘70 werknemers die waren blootgesteld aan C-8 te testen. Dupont was zelf ontstemd dat C-8 “giftige gevolgen” voor de Washington Works werknemers zou kunnen hebben. Niettemin werd deze informatie nooit aan de bevolking meegedeeld.

Tegen de tijd dat toezichthouders geïnteresseerd raakten, had DuPont al decennialang intern onderzoek gedaan naar de gevaren van blootstelling aan C-8 en wist zij dat de maatschappij aan veel te hoge niveaus was blootgesteld. Desondanks ging DuPont door met de productie, terwijl zij beloofde alle productie met gebruik van C-8 in de Verenigde Staten in 2015 te beëindigen.

Top

Is DuPont geconfronteerd met juridische stappen voor mensen bloot te stellen aan C-8?

Ja. In 2001 werd een “class-action lawsuit” tegen DuPont ingediend (Jack Leach et al. v. E.I. du Pont de Nemours and Co., Civil Action No. 01-C-608). In Februari 2005, bekrachtigde het West Virginia “Circuit Court” een schikking, waarmee het C-8 Health Project werd opgezet en ruim 70,000 mensen in de Mid-Ohio Vallei werden getest.

De schikking richtte ook een wetenschappelijk panel op van drie onafhankelijke epidemiologen dat bepaalde, op basis van de gegevens van het C-8 Health Project, dat C-8 blootstelling een mogelijk verband heeft me zes ziekten, waaronder:

 • Hoge cholesterol
 • Zwangerschap-geïnduceerde hypertensie en pre-eclampsie
 • colitis ulcerosa
 • zaadbalkanker
 • nierkanker
 • Schildklier aandoeningen

Duizenden mensen die deze ziekten hebben gekregen hebben inmiddels vorderingen tegen DuPont ingediend.

Top

Ben ik gedekt door deze schikking?

U bent gedekt door deze “class action lawsuit”-schikking als u in een van deze volgende plaatsen heeft gewoond of gewerkt:

 • Little Hocking, Ohio
 • Belpre, Ohio
 • Village of Pomeroy, Ohio
 • Tuppers Plains, Ohio
 • Lubeck Public Service District, West Virginia
 • Mason County Public Service District, West Virginia

U bent ook gedekt als u vóór 4 december, 2005 van een waterbron heeft gedronken die op deze lijst staat.

De Parkersburg Water District is niet betrokken in de “class action lawsuit” schikking, als gevolg waarvan DuPont het water moest behandelen. De schikking eiste dat DuPont het water behandelt of alternatieve watervoorzieningen aanbiedt als er meer dan 0.05 deeltjes per miljard in het water werd gevonden. Bij het testen werd slechts 0.49 deeltjes per miljard gevonden, net onder de drempel.

Top

Wie kan een vordering tegen DuPont indienen?

Vele mensen in de betrokken gebieden die zijn gediagnostiseerd met ziekten die verbonden zijn met C-8 blootstelling hebben “personal injury lawsuits”rechtzaken aangespanen tegen DuPont.

U komt in aanmerking om een persoonlijke letsel schade claim in te dienen als ze kunnen bevestigen dat:

 • • U water van een van de betrokken water districts heeft gedronken of een van de honderden privé waterbronnen van deze lijst) ten minste 1 jaar vóór 4 December, 2004 [hierboven staat 2005] en
 • • U met één van de zes gerelateerde ziekten als genoemd in de in 2005 getroffen schikking, bent gediagnostiseerd.

Duizenden mensen die met één van de zes gerelateerde ziekten werden gediagnostiseerd hebben vorderingen ingediend.

Top

Hoe is het Medische Controle Programma gevormd? Wat is de status van het programma?

*Om te zien hoe je je voor het Medisch Controle Programma aanmeldt, ga naar de Medisch Controle pagina.**

Met de schikking is een fonds opgericht van $235,000,000 fonds, om ervoor te zorgen dat de leden van de Mid-Ohio Vallei gemeenschap kosteloos toegang kunnen krijgen tot medische controle.

Zoals u weet werden bijna 70,000 bewoners uit de Vallei getest als onderdeel van het C-8 Health Project, dat werd beheerd door Brookmar Inc. (een lokaal bedrijf dat werd opgericht om de medische controle uit te voeren). Met de gegevens die uit de testen naar voren kwamen, heeft het Science Paneel geconstateerd dat er een “waarschijnlijk verband” is tussen C-8 blootstelling en de zes ziekten. Een medisch controle progamma werd opgericht om mensen die aan C-8 zijn blootgesteld in hun drinkwater medische controle te geven.

Het Medische Controle Programma wordt nu bestuurd door het advocatenkantoor Feinberg Rozen, LLP in NYC; Brookmar Inc. is niet meer actief.

Volgens de voorwaarden van de in 2005 getroffen schikking, wordt medisch controle kosteloos aangeboden aan de mensen in de getroffen gebieden, om hun gezondheid in de gaten te houden.

 

Top